Wie is Anna Christina ?

Waar werd zij geboren en wie zijn haar ouders en met wie was ze gehuwd ?


Gosselink Tips graag naar

rootszoeker@gmail.com

 

Eventuele aanvullingen e/o correcties vernemen we ook graag.

 De processtukken in de zaak van Margaritha Aleida Raterink, weduwe van Dr. Wilhelm Helter tegen Anna Christina Gosselink in het Zwolse archief bekeken.
Gaat deels om de nalatenschap van grootvader Jacob Raterink, bij leven richter te Ootmarsum. Kennelijk was zijn kleinzoon Jacob, burgemeester van Ulsen, met de afwikkeling van de nalatenschap belast. Hij was mede-erfgenaam omdat zijn vader was overleden. Toen Jacob zelf kwam te overlijden en bij testament (bijna) alles naliet aan zijn vrouw, achtte zijn zuster Margaritha Aleida zich benadeeld omdat zij vond dat haar nog geld toekwam uit de erfenis van haar grootvader. Op dit punt werd zij in het gelijke gesteld.